خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مجموعه‌ای از سؤالات امتحانات نهایی برگزار شده در سراسر کشور را  همراه با پاسخ تشریحی جمع‌آوری کرده ایم تا در اختیار دانش‌آموزان عزیز قرار دهیم تا از همه جهات از جمله نوع، سطح و بودجه‌بندی با سؤالات امتحانات نهایی آشنا شوند. مجموعه پیش رو ۹۰ سوال امتحان نهایی هماهنگ استانی است که در استان های تهران،خراسان رضوی،یزد و خراسان جنوبی از سال ۹۲ تا ۹۷ برگزار شده است

فصل اول عدد و الگو های عددی ۱۴ سوال

فصل دوم کسرها ۱۶  سوال

فصل سوم اعداد اعشاری ۱۲ سوال

فصل چهارم تقارن و مختصات ۱۰ سوال

فصل پنجم اندازه گیری ۱۸ سوال

فصل ششم تناسب و درصد ۱۳ سوال

فصل هفتم تقریب ۷سوال

فایل ورد ۲۲ صفحه ای ۱۰ صفحه سوالات و ۱۲ صفحه پاسخنامه تشریحی سوالات

thumb image