خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
درس ۱: زنگ علوم
درس ۲: مخلوط ها در زندگی
درس ۳: انرژی نیاز هر روز ما
درس ۴: انرژی الکتریکی
درس ۵: گرما و ماده
درس ۶: سنگ ها
درس ۷: آهن ربا در زندگی
درس ۸: آسمان در شب
درس ۹: بدن ما(۱)
درس ۱۰: بدن ما (۲)
درس ۱۱: بی مهره ها
درس ۱۲: گوناگونی گیاهان
درس ۱۳: زیستگاه

فایل ورد ۲۳ صفحه ای با قیمت ۳۰۰۰ تومان


سوال و جواب علوم چهارم

thumb image