خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
درس ۱: من به دنیا آمدم
درس ۲: من بزرگ تر شده‌ام
درس ۳: آیا ما مثل هم هستیم؟
درس ۴: اعضای خانواده
درس ۵: خانواده‌ام را دوست دارم
درس ۶: تغییر در خانواده
درس ۷: از بزرگ‌ترها قدردانی کنیم
درس ۸: چرا با هم همکاری می‌کنیم؟
درس ۹: مقرّرات خانه‌ی ما
درس ۱۰: نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟
درس ۱۱: منابع
درس ۱۲: درست مصرف کنیم
درس ۱۳: بازیافت
درس ۱۴: خانه‌ام را دوست دارم
درس ۱۵: خانه‌ها با هم تفاوت دارند.
درس ۱۶: خانه‌ی شما چه شکلی است؟
درس ۱۷: از خانه محافظت کنیم
درس ۱۸: مدرسه‌ی دوست داشتنی ما
درس ۱۹: مکان‌های مدرسه را بشناسیم
درس ۲۰: خانه‌ی شما کجاست؟
درس ۲۱: جهت‌های اصلی
درس ۲۲: پُست
درس ۲۳: ایمنی در کوچه و خیابان

فایل ورد ۱۲ صفحه ای با قیمت ۲۰۰۰ تومان


سوالات درس به درس اجتماعی سوم

thumb image