خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

چک لیست نوبت اول فارسی برای دروس
درس ۱: تماشاخانه
درس ۲: فضلِ خدا
درس ۳: رازی و ساخت بیمارستان
درس ۴: بازرگان و پسران
درس ۵: چنار و کدوبُن
درس ۶: سرود ملی
درس ۷: درس آزاد
درس ۸: دفاع از میهن
درس ۹: نام آوران دیروز، امروز ، فردا

دانلود رایگان

 

 

thumb image