خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
درس اول: زنگ علوم
درس دوم: خوراکي ها
درس سوم: مواد اطراف ما
درس چهارم: اندازه گيري مواد
درس پنجم: آب ماده اي با ارزش
درس ششم: زندگي ما و آب
درس هفتم: نور و مشاهده ي اجسام
درس هشتم: جست و جو کنيم و بسازيم
درس نهم: نيرو همه جا (۱)
درس دهم: نيرو همه جا (۲)
درس يازدهم: بکاريد و ببينيد
درس دوازدهم: هر کدام جاي خود (۱)
درس سيزدهم: هر کدام جاي خود (۲)

فایل ۱۵ صفحه ای ورد

thumb image