خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

آزمون های درس به درس،ماهانه،نوبت اول و دوم
۷۵ آزمون +پاسخ+جدول ارزشیابی توصیفی
۵۰ آزمون
سوال و جواب
درس علوم درس ۱-۱۴
درس هدیه ها درس ۱-۱۷
اجتماعی درس ۱-۲۴
دانستنی های تمام دروس
فرمول ها و دانستنی های ریاضی ششم
دستورات نگارشی فارسی
داستان های تفکر و پژوهش
دانستنی های هدیه،اجتماعی،علوم تمام دروس
پیک هفتگی به صورت پی دی اف و ورد
چک لیست های دروس
طرح درس سالانه
فرم های پوشه کار راهنما و شیوه ارزشیابی توصیفی

قیمت:۵۰۰۰۰ تومان


پیش نمایش

thumb image