خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

-سوال و جواب تمام دروس،فایل ها به صورت ورد
-نکته های تمام درس ها،فایل به صورت پی دی اف
-آزمون درس به درس از درس ۱تا۱۷ +جدول ارزشیابی توصیفی+ پاسخ،فایل ها به صورت ورد
-آزمون ماهانه مهر+آبان+بهمن+فروردین،فایل ها به صورت ورد
-آزمون نوبت اول و دوم،فایل ها به صورت ورد

thumb image