خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

ارزشیابی و امتحانات نقش مهمی را در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ایفا می نمایند لذا ابزارهای متعددی در اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد که سوال های امتحانی به عنوان مهمترین و کاربردی ترین آن ها در نظام آموزشی مورد استفاده دانش آموز و معلمان و دستندرکاران امر آموزش و پرورش قرار می گیرد .
در نمونه سوالات باید به اهداف آموزشی درس و میزان تحقق ارزیابی اهداف آموزشی توجه ویژه باشد در هر نمونه سوال سوالات باید به صورت روان باشد و موضوع مهمی از درس را مورد سنجش قرار دهد کتاب الکترونیکی اجتماعی برای معلمان و دانش آموزان پایه ششم فراهم شده است که در آن سوالات مبتنی بر هدف آموزشی و در جهت ارزیابی تحقق اهداف درس ها طراحی شده است

با دانلود کتاب الکترونیکی که برای شما آماده شده است می توانید سوال و جواب تمام دروس اجتماعی ششم همچنین نکات و دانستنی ها را مطالعه کنید و سپس با پاسخ به نمونه سوالات درس به درس پس از مطالعه هر درس و پاسخ به آزمون های ماهانه پس از مطالعه چند درس خود را برای آزمون ها نوبت اول و دوم آماده کنید و با آمادگی کامل سرجلسه آزمون حاضر شوید. همواره امتحان نقطه عطفی در نشان دادن میزان موفقیت شما دانش آموزان است باید سعی کنید دید مثبت خود را نسبت به امتحان و آزمون تقویت کنید برای آمادگی بیشتر در آزمون و آرام بودن قبل آزمون توصیه مشاوران به حل نمونه سوال است چرا که باعث می شود اشکالات خود را دریابید و در آزمون اشتباهات خود را به حداقل برسانید.
این کتاب الکترونیکی به صورت فایل ورد در ۱۷۲ صفحه است که شامل

فصل اول سوال و جواب دروس                                                               ۳

فصل دوم دانستنی های دروس                                                               ۵۴

فصل سوم آزمون ها درس به درس                                                            ۷۷

فصل چهارم آزمون های ماهانه                                                                 ۱۲۶

فصل پنجم آزمون نوبت اول و دوم                                                             ۱۴۳

فصل شش پاسخ ها                                                                                ۱۴۸

قیمت ۳۰۰۰۰ تومان


پیش نمایش فایل

thumb image