خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل ۱: عدد نویسی و الگوها
فصل ۲: کسر
فصل ۳: نسبت، تناسب و درصد

فایل سوال دو صفحه ای ورد

فایل پاسخ نامه

رایگان – دانلود و خرید

thumb image