خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

درس ۸: راه ها و حمل و نقل (۱)
درس ۹: راه ها و حمل و نقل (۲)
درس ۱۰: کشور ما چگونه اداره می شود؟
درس ۱۱: کشورهای همسایه (۱)
درس ۱۲: کشورهای همسایه (۲)
درس ۱۳: حرکت های زمین
درس ۱۴: زندگی در نواحی مختلف جهان

 

رایگان – دانلود و خرید

thumb image