خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل ۱: عدد نویسی و الگوها
فصل ۲: کسر
فصل ۳: نسبت، تناسب و درصد
فصل ۴: تقارن و چند ضلعی ها
فصل ۵: عددهای اعشاری

رایگان – دانلود و خرید

 

پیش نمایش

 

thumb image