خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل ۱: عدد و الگوهای عددی
فصل ۲: کسر
فصل ۳: اعداد اعشاری
فصل ۴: تقارن و مختصات
فصل ۵: اندازه گیری

فصل۶:تناسب و درصد

فصل۷:تقریب

فایل سوال ۲ صفحه پی دی اف

فایل پاسخ ۱ صفحه پی دی اف

thumb image