خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

نمونه سوال امتحانی فارسی پنجم دبستان
فایل سوالات دو صفحه ورد
فایل پاسخنامه یک صفحه ورد
دارای جدول ارزشیابی
با قیمت ۱۰۰۰ تومان


امتحان نوبت دوم فارسی پنجم

thumb image