خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل ۱: انتخاب و تصمیم گیری
فصل ۲: پروژه‌ی پژوهشی
فصل ۳: نظام مندی
فصل ۴: هویت و ارزش

فایل ورد سوالات دو صفحه

فایل پاسخنامه یک صفحه

thumb image