خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه پنجم
فایل سوالات دو صفحه ای ورد
فایل پاسخنامه یک صفحه ورد
با جدول ارزشیابی توصیفی
با قینت ۱۰۰۰ تومان

امتحان نوبت دوم اجتماعی پنجم دبستان

thumb image