خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
درس اول: زنگ علوم
درس دوم: خوراکی ها
درس سوم: مواد اطراف ما
درس چهارم: اندازه گیری مواد
درس پنجم: آب ماده‌ای با ارزش
درس ششم: زندگی ما و آب

 

فایل سوال دو صحفحه ای ورد

فایل پاسخنامه

رایگان – دانلود و خرید

thumb image