خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :

فصل ۱: عدد نویسی و الگوها

فصل ۲: کسر

فصل ۳: نسبت، تناسب و درصد

با پاسخ و  جدول ارزشیابی توصیفی

 

فایل سوال ۲ صفحه ای ورد

فایل پاسخنامه

thumb image