خراسان جنوبی،شهرستان قاین
iranmatn@yahoo.com
+989011440113

مباحث :
فصل اول- دوستان ما
فصل دوم- تصمیم گیری
فصل سوم- کشاورزی در ایران
فصل چهارم- ایران و منابع انرژی
فصل پنجم- پیشرفت علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی
فصل ششم- سفری به اصفهان

فایل سوال ۲ صفحه ای ورد
رایگان – خرید و دانلود

thumb image